Login x
Home » News

Thiết kế – xây nhà thế nào cho đỡ tốn?

Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn…vậy phải làm nhà thế nào cho đỡ tốn?

Mùa xuân Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

TPCN - Cách thị trấn Tam Đảo 14 km, rẽ tay trái, đi thêm 11km nữa là tới Tây Thiên. Nơi ấy có Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (TVTLTT) mới khánh thành tháng 11 năm ngoái.
 Prev 1 2