Login x
Home » News

Mùa xuân Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

2013-02-20 02:20:44 - GEMICO sưu tầm
TPCN - Cách thị trấn Tam Đảo 14 km, rẽ tay trái, đi thêm 11km nữa là tới Tây Thiên. Nơi ấy có Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (TVTLTT) mới khánh thành tháng 11 năm ngoái.