Đăng nhập x

Kỹ sư Cấp thoát nước

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số lượng : 03
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Mức lương : Thỏa thuận dựa trên năng lực
Chi tiết...

Kỹ sư hệ thống điện/điện tự động

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư hệ thống điện/điện tự động
Số lượng : 02
Địa điểm làm việc : Hà Nội, Băc Ninh, Bắc Giang
Mức lương : Thỏa thuận dựa trên năng lực
Chi tiết...

Công nhân Điện, Cơ khí, Hàn

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên
Số lượng : 10
Địa điểm làm việc : Công trường của công ty đang làm việc
Mức lương : Thỏa thuận dựa trên năng lực
Chi tiết...